Ontbijt op zondag bij Evita LokaalElke eerste zondag van de maand wordt bij Evita Lokaal een luxe ontbijt aangeboden aan senioren uit Benoordenhout. Dit ontbijt is de plek om samen te komen, nieuwe mensen te leren kennen en te genieten van een heerlijk zondags ontbijt. Kosten hiervoor zijn €7.50.

Het zondags ontbijt wordt geïnitieerd en opgezet in samenwerking met Voor Welzijn.

Inloop is vanaf 9.45 uur. Het ontbijt is van 10.00-11.30 uur.

U dient zich een week van tevoren op te geven voor dit ontbijt. Dit kan telefonisch bij Evita Lokaal +31 70 314 16 06 of per email info@evitalokaal.nl

 

Wij zijn ook nog op zoek naar nog enkele enthousiaste vrijwilligers die dit maandelijkse ontbijt willen verzorgen. Bij de taken horen:

  • Inkopen van het ontbijt (broodjes, beleg, jus d’orange, eieren etc.)
  • Eens per maand op zondagochtend het ontbijt verzorgen incl. opruimen.

Als ontbijtvrijwilliger ben je op de 1e zondag van de maand beschikbaar van 9.00 tot 12.30 uur.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole Bicker, Evita Lokaal n.bicker@evitalokaal.nl, of +31 70 314 16 06 of met Daisy Krommenhoek, ouderenconsulent Voor welzijn d.krommenhoek@voorwelzijn.nl of +31 (0)6 42 70 89 56.