jongere mantelzorgersIn juni is een nieuwe mantelzorggroep gestart bij Evita Lokaal. Deze is specifiek bedoeld voor jongere mantelzorgers, bijvoorbeeld mensen die voor hun ouder(s)zorgen. Zij hebben een andere rol in het zorgproces, werken vaak en hebben veelal nog een eigen gezin waar ze voor zorgen. Omdat deze mantelzorgers tegen andere dingen aanlopen en andere behoeftes hebben, starten we binnenkort voor hen bijeenkomsten onder begeleiding van consulent mantelzorg  Carien van Ree en  gespecialiseerd vrijwilliger Jacinta van de Heuvel.

Dag: elke 2e maandag van de maand. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 8 augustus, 13 september en 11 oktober

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Tijdens de eerste bijeenkomst zal met de deelnemers gekeken worden of deze tijd geschikt is en kan er eventueel eerder of later gestart worden.

Kosten: € 10,00 per keer incl. koffie/thee

Meer informatie en aanmelden kan via info@evitalokaal.nl of telefonisch op nummer 070 – 314 16 06.