Iedere maand organiseren wij een lezing door een professional uit onze wijk of ons netwerk.

 

16 februari – Bewegen een hoofdzaak
Welke signalen wijzen op de ziekte van Parkinson en Diabetes? Hoe herkent u een CVA of een TIA? Nico Weerkamp vertelt over heteffect van bewegen op chronische ziektes en hersenaandoeningen. Welke factoren kunnen ziektes voorkomen, ziekteprocessenvertragen en soms zelfs weer omkeren?
Dr. Nico Weerkamp, bewegingswetenschapper en neuroloog Bewegen een Hoofdzaak

 

16 maart – Hartproblemen bij ouderen
Hoe kunnen hartproblemen voorkomen worden? Welke hartproblemen komen voor op oudere leeftijd? Wat zijn de mogelijkheden en riscio’s van behandeling? Wat levert het op voor uw kwaliteit vanleven?
Dr. Bas van der Hoeven, Cardioloog HMC

 

23 maart – Leven met de gevolgen van een CVA of TIA
Wat is een CVA of TIA en hoe herkent u de symptomen? Wat zijn de gevolgen en hoe kunt u hiermee omgaan? Wat is de rol vanrevalidatie in het herstel?
Drs. Vera van Stek-Smits, neuropsycholoog Basalt Revalidatie

 

20 april – Vergeetachtigheid of toch dementie?
Wanneer is er sprake van dementie en hoe onderzoek je dat? Welke vormen van dementie zijn er en hoe verder na een diagnose?
Dr. Caroline Jurgens, GZ-neuropsycholoog Evita Zorg

 

11 mei – Regie op uw medicatiegebruik
Praktische uitleg over medicatie in eigen beheer. Gebruik medicatierol en andere mogelijkheden. Wat kan de apotheek voor ubetekenen? Hoe voorkomt u dat u te lang onnodig medicatie blijft gebruiken?
Dr. Paul Fox, Apotheker, Apotheek Francken

 

20 juli – Zelfredzaamheid bij het ouder worden
Veroudering en ziekten als dementie leiden tot verandering in het dagelijks functioneren. Welke aanpassingen kunt u doen om veiligheid en zelfstandigheid in en om het huis zo lang mogelijk te behouden?
Monique Veltman, ergotherapeut Veltman & Span

 

20 september – Veerkracht en veroudering
Bij ouderen komen vaak meerdere gezondheidsklachten tegelijk voor die samen iemands kwetsbaarheid bepalen. Hoe wordt ditonderzocht? Welke vervolgstappen zijn dan mogelijk? En hoe kunt u zo lang mogelijk vitaal en zelfredzaam te blijven
Drs. Sandra Raaijmakers, internist ouderengeneeskunde HMC

 

12 oktober – Veilig en bewust online
Ontvangt u ook wel eens een bericht van een bank dat u niet vertrouwt? Wilt u informatie over het veilig inrichten van uw computer, tablet en/of smartphone? Seniorweb en de gemeente Den Haag geven informatie en tips over digitale veiligheid.
Joost van Tol en Edu Nowack van SeniorWeb Benoordenhout i.s.m. Gemeente Den Haag

 

9 november – Mantelzorger; ben ik dat en hoe doe ik dat (gezond)?
Vaak gebeurt het dat u als vanzelf mantelzorger wordt voor uw partner of ouder. Hoe zorgt u dat deze rol vol te houden is? Wat doet het met de relatie met de persoon waarvoor u mantelzorger bent? Welke hulp en ondersteuning is mogelijk
Carien van Ree, consulent mantelzorg Evita Zorg

 

16 november – Regie in de laatste levensfase; dilemma’s en mogelijkheden
Welke keuzes kunt u maken en welke mogelijkheden zijn er ten aanzien van de laatste zorg en het levenseinde. Wat vindt u belangrijk en met wie spreekt u hierover? Wat is raadzaam om vast te leggen? Welke rol kan de huisarts en de wijkverpleegkundige spelen?
Dr. Verena Dirkse, huisarts en Maaike Vedder, manager zorg bij Evita Zorg

 

7 december – Heldere informatie over thuisblijven wonen tot op hoge leeftijd
Thuis blijven wonen tot op hoge leeftijd is wat velen van ons wensen. Maar wat is hiervoor nodig en hoe regelt u dat tijdig? Praktische informatie over het regelen van thuiszorg, financiering van zorg, wet- en regelgeving, aanpassingen in huis en domotica.
Maaike Vedder, manager zorg Evita Zorg

 

Wilt u de folder digitaal op uw computer bekijken, download dan hier de pdf.


Kosten:
€ 10,00 (graag met pin betalen)
Tijd: 10:00 – 12:00 uur
Locatie: Evita Lokaal, van Alkemadelaan 309A, 2597 AJ Den Haag
Aanmelden:  070-3141600 of info@evitalokaal.nl

 


Geheugensteun spreekuur

Iedere 2e dinsdag van de maand 10:00 – 12:00 uur
Spreekuur is bedoeld voor mensen die vragen hebben over geheugenproblemen. U kunt voorlichting krijgen over bv het geheugen, (signalen) van dementie, maar ook worden eventuele tips en adviezen besproken.