Ook dit jaar organiseert Evita Zorg 4 boeiende cursusavonden voor mantelzorgers. Tijdens deze avonden ontvangt u veel informatie en advies over dit thema.

2 oktober 2017: Mantelzorgervaringen in een ander perspectief gepresenteerd

Er is veel te zeggen en te delen over het verlenen van mantelzorg. Tijdens deze avond beginnen we niet vanuit het eigen perspectief. We schotelen u een programma voor dat ander licht werpt op uw werkelijkheid en daarmee zou kunnen bijdragen aan het versterken van uw rol als mantelzorger.

26 juni 2017: Mantelzorg? Hoe ga ik ermee om?

Sinds u mantelzorger bent is er een nieuwe werkelijkheid. Hoe ga ik daarmee om?
Onder invloed van druk, ziekte, behandeling en trauma kan het vertrouwde gedrag van iemand veranderen. Dat kan tijdelijk, maar ook voorgoed. Deze avond besteden we aandacht aan wat dat teweeg kan brengen in relaties en hoe je daarmee kunt worstelen.

8 mei 2017: Hechting en sociale netwerken

Als mantelzorger maakt u mee hoe diegene die u begeleidt zijn of haar afhankelijkheid beleeft. Je (moeten) toevertrouwen aan een ander kan ieder van ons uit balans brengen. Daarnaast maakt u deel uit van de kring mensen die rond degene die u begeleidt aan- of afwezig is. In deze bijeenkomst staan we stil bij het effect dat hechtingsgeschiedenis en sociale systemen kunnen hebben op gedrag.

6 maart 2017: Ben ik mantelzorger? En heb ik een keuze?

Of het u bevalt of niet, vaak bent u voor de buitenwereld een mantelzorger als u zich inzet voor welzijn en gezondheid van uw partner, familielid of anderszins bekende en daarvoor niet betaald wordt. Hoe vanzelfsprekend dat ook voor sommigen kan klinken, niet iedereen is er blij mee. Wij willen graag met u van gedachten wisselen over het karakter van uw activiteiten en de betekenis die dat heeft voor uzelf en uw relatie met anderen.

Aanmelden en informatie

Wilt u zich opgeven voor een cursusavond of heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met Engeline Moningka. U kunt een e-mail sturen met uw contactgegevens en de cursus die u wilt volgen o.v.v. ‘mantelzorgcursus 2017’ naar info@evitazorg.nl of bellen naar 070-3141600.
De cursusavonden vinden plaats van 19.30 tot 21.00 uur in Evita Lokaal (inloop vanaf 19.00 uur), Van Alkemadelaan 309A te Den Haag. Deelname is gratis en de cursusavonden zijn los van elkaar te volgen. We stoppen met inschrijven na 20 aanmeldingen.

Graag maken wij u attent op het spreekuur voor mantelzorgers, elke dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur in Evita Lokaal.