Uitleen hulpmiddelen

Bij Evita Lokaal worden geen hulpmiddelen meer uitgeleend. Wij verwijzen u hiervoor naar

Vegro Thuiszorgwinkel
Koningin Julianalaan 40
Voorburg
Tel: 0900 288 77 66
www.vegro.nl