Evita Lokaal is een ontmoetingsplek voor en door buurtbewoners uit Benoordenhout.
Voor jong & oud.

Een frisse plek waar participatie, zelfredzaamheid en saamhorigheid op gang komt.

Waar oud leert aan jong. Waar jong iets doet voor oud. Clubjes kunnen bij ons met elkaar afspreken. Er wordt een goed kopje koffie gedronken.

In Evita Lokaal worden activiteiten georganiseerd die ertoe bijdragen dat de eigen kracht van wijkbewoners versterkt wordt waardoor men langer zelfstandig kan blijven.

Vanuit Evita Lokaal willen wij het gevoel van civil society in de wijk versterken door samenwerkingen tussen wijkbewoners, instellingen, bedrijfsleven, (sport)clubs en welzijnsorganisaties te stimuleren.

Evita Lokaal is het centrale informatiepunt voor de wijk: je kunt hier terecht voor allerlei vragen over zorg, welzijn, vervoer, veiligheid en activiteiten.

4 zekerheden Evita Lokaal

Bij Evita Lokaal kunt u altijd rekenen op de volgende 4 zekerheden:

  • De coördinator als vertrouwd gezicht.
  • Voor en door de wijkbewoners van Benoordenhout, van jong tot oud.
  • Boeiende activiteiten en informatie over wijk, zorg en welzijn.
  • Iedere werkdag geopend van 09.30 -16.30 uur en op afspraak

Nieuwe activiteiten

Vacature begeleider dagbesteding

Om de dagbesteding bij Evita Lokaal tot een succes te maken zijn wij op zoek naar een begeleider dagbesteding

Uitnodiging informatiebijeenkomst 5 oktober ‘Veiligheid en Vitaliteit in Benoordenhout’

Voelt u zich weleens onveilig in huis of op straat? Weet u wat u kunt doen om u veilig te voelen? En wist u dat sociale veiligheid leidt tot sociale vitaliteit? Tijdens deze informatiebijeenkomst, georganiseerd door de gezamenlijke zorg- en welzijnspartners en de Wijkvereniging Benoordenhout, staan deze thema’s centraal en proberen wij u te informeren en bruikbare tips en verwijzingen mee te geven.

Cursusavond voor mantelzorgers op 3 oktober aanstaande

De samenwerkende zorgpartners Het Huis Nebo, Mr. Visserhuis, Rudolf Steiner en Evita Zorg organiseren boeiende cursusavonden voor mantelzorgers. Tijdens deze avonden ontvangt u informatie en advies. Centraal staat het ontmoeten van andere mantelzorgers en het uitwisselen van ervaringen. De laatste cursusavond van dit jaar staat gepland op maandag 3 oktober aanstaande.